ต้องการร้องทุกข์ ร้องเรียนการทำงานของตำรวจ หรือแจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข ให้ คลิ๊กที่นี่
หรือช่องทางอื่นดังนี้ โทรศัพท์ 02-205-1184, 02-205-1194 หรืออีเมล jaray@police.go.th

(*) เกลียดตำรวจของไทย หมดวินัยกล้าหาญมั่นคง
ไม่ซื่อตรง พิทักษ์สันติราษฎร์หรือ ?
ถึงใครจะตายก็ช่างมัน ให้กรูสบายก็แล้วกัน
ไม่ประจันเหล่าร้าย เพื่อประชา (ซ้ำ*)

(**) เรายอมเป็นมิตร ผู้ผิดกฎหมาย
ไม่ปราบผู้ร้าย กลัวตายเรื่อยมา
เนื้อของเราไม่เชือด พร้อมเลือดเราไม่พลี
ไม่เอาชีวีของเราเข้าแลกมา ขอให้ตัวข้าดำรงสุขสถาพรชัย (ซ้ำ**)

เงินมาแล้วคลี่คลาย

ลงชื่อรับข่าว เกลียดตำรวจของไทย ตั้งค่า RSS